Wao Lani > The Bible of Ka‘ahumanu >
Nū Oli from Nā Leo Hawai‘i Kahiko

Collection: Ellis
Call Number: Nā Leo Hawai‘i Kahiko. Record 2 Side A. Track 3