Wao Lani > Kū > Mele Pule Ho‘ola

“Kūlia e ‘Uli ka pile i mua o ke kahuna.”

Collection: Kuluwaimaka
Call Number: Nā Leo Hawai‘i Kahiko. Record 1 Side A. Track 3