Wao Lani > Lei Niho Palaoa > Mele koʻihonua no Kamehamameha

From Nā Leo Hawai‘i Kahiko