Wao Lani > Gown of Princess Lili‘uokalani > Ka Poni o Kalani

O kalani ponia i ka ua hooulu pua by Kekaulike; part three of Ka Poni o Kalani (A 24-part chant for the coronation of King Kalākaua).

Collection: Kapi‘olani-Kalaniana‘ole Collection
Call Number: HI.K.12, page 30
Location: Bishop Museum Archives