Wao Kanaka > Nūpepa ‘Ōlelo Hawai‘i >
Ka Nupepa Kuokoa, January 1, 1862

Collection: Bishop Museum Library