Wao Lani > Kihawahine > Ka Moolelo no Pele by J.S. Kaawa

Ka Moolelo no Pele; kana hana, kona mana, a me kona noho ana, by J.S. Kaawa. Part of Ka Hoomana Kahiko in Kuokoa February 2 & 9, 1865. Hawaiian typescript and English translation included.

Collection: Hawaiian Ethnological Notes
Call Number: Hen Thrum #22
Location: Bishop Museum Archives