Wao Kanaka > Nūpepa ‘Ōlelo Hawai‘i >
Ka Elele Poakolu, April 20, 1881