Wao Lani > The Pā‘ū of Nāhi‘ena‘ena >
Hoi au e pili me Kauiki, uoki e

Mele and translation of Hoi au e pili me Kauiki, uoki e / He nanahe upalu no ko laila kini, uoki e. / Translation by Mary Kawena Pukui. Mele Ho‘āe‘ae.

Collection: Helen Roberts Collection
Call Number: MS SC Roberts 5.2, page 75b-76
Location: Archives