Wao Lani > Kapakuiki Hae Hawai‘i > Aloha ‘Āina

Aloha ‘Āina. Composed by Hawai‘i Pono‘ī (pen name for an anonymous composer; translated by Kimo Alama). Originally published in the newspaper “Ka Leo o ka Lahui” on July 21, 1893.

Collection: Kimo Alama Keaulana Collection
Call Number: MS Group 329 Box 1.24
Location: Bishop Museum Archives