Wao Lani > Kūkā‘ilimoku >
Na oihana Hoomana i ka hele ana i ke Kaua

Hawaiian text with English translation

Call Number: HEN Newspapers September 23, 1865