Wao Lani > Kā‘ei kapu o Līloa > Nā Ali‘i Portrait Album: Monarchs