Kai Akea > Sea Urchin Spine Ki‘i > Na Akua o ka poe Lawaia

Hawaiian text with English translation. Part of Ka Hoomana Kahiko series published in Kuokoa.

Call Number: HEN Thrum #27