Wao Lani > Kūkā‘ilimoku > Mele koʻihonua no Kamehameha

From Nā Leo Hawai‘i Kahiko