Wao Lani > Kā‘ei kapu o Līloa > Mele ko‘ihonua no Kamehamameha

From Nā Leo Hawai‘i Kahiko