Wao Kanaka > Nūpepa ‘Ōlelo Hawai‘i >
Ke Aloha Aina, January 14, 1899

Collection: Bishop Museum Library