Wao Kanaka > Nūpepa ‘Ōlelo Hawai‘i > Ka Lama Hawaii, April 1834