Wao Kanaka > Nūpepa ‘Ōlelo Hawai‘i >
Ka Elelele Hawaii, November 24, 1853