Wao Kanaka > Mary Pukui Pounding Kalo > How to Cultivate

“How to Cultivate.” Translation of “Eia Hoi ke Ano o ka Mahiai ana.” Ka Nupepa Kuokoa. March 11, 1893.

Collection: Hawaiian Ethnographic Notes.
Call Number: HEN Agr: 9-17