Wao Lani > Bishop Museum's Catalog and Accession Book >
E Kū Ana Ka Paia

Kahanu, Noelle M.K.Y. “E Kū Ana Ka Paia: Finding Comtemporary Relevance in an Ancient Prophecy.” Restoring Bishop Museum’s Hawaiian Hall: Ho‘i Hou Ka Wena Kaiwi‘ula. Hawai‘i: Bishop Museum Press, 2009.